Sườn già

¥1,100

Tùy vào miếng giá cả có sự thay đổi

Sườn già

¥1,100