Gà tươi nguyên bộ lòng

¥1,000

Gà size lớn

Gà tươi nguyên bộ lòng

¥1,000