Bắp giò có da rút xương 1kg

¥1,300

Bắp giò có da rút xương 1kg

¥1,300